Ruch Czystych Serc – warto dołączyć!

Objawiając się św. Faustynie i św. o. Pio, Pan Jezus mówił, że największe cierpienie zadają Mu grzechy nieczyste.

Wielu współczesnych ludzi zostało opętanych przez demona erotyzmu i seksu. Jeżeli osoby te nie porzucą swych grzechów i nie przyjmą Bożego miłosierdzia, to czeka ich przerażające cierpienie w piekle. Jak pisał św. Paweł:

„Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego” (1 Kor 6,9-10).

Tylko całkowite odrodzenie duchowe przez oddanie się pod panowanie miłości Chrystusa może uratować od wiecznego potępienia.

Ojciec kłamstwa

Szatan jest ojcem kłamstwa i wmawia ludziom, że miłość jest tożsama z przyjemnością seksualną. Zły fałszuje objawioną przez Boga prawdę o godności człowieka, o świętości małżeństwa oraz ludzkiej seksualności. Posługuje się ludźmi, których uwiódł i zniewolił.

Różnego rodzaju neomarksiści głoszą dzisiaj ideologię gender, odrzucają istnienie Boga, ale ubóstwiają doznania seksualne. Z wielką nienawiścią zwalczają nauczanie Kościoła katolickiego o ludzkiej seksualności, małżeństwie i rodzinie. Ich celem jest całkowite zniszczenie Kościoła. Dzisiaj widzimy, jak aktualne są słowa, które w 1981 r. napisała s. Łucja, wizjonerka z Fatimy:

„Decydująca walka między złem i dobrem, między szatanem i ludźmi dokona się w małżeństwie […]. Bój stoczy się o małżeństwo i rodzinę”.

Miłość prawdziwa

Tylko wtedy będziemy szczęśliwi i wolni, gdy będziemy kochać, a dojrzewamy do miłości, kiedy wybieramy dobro, gdy podporządkowujemy Chrystusowi swoją wolę, wszystkie swoje pragnienia, zmysły i uczucia. Święty Jan Paweł II pisał:

„Miłość jest zawsze jakąś sprawą wnętrza i sprawą ducha; w miarę jak przestaje być sprawą wnętrza i sprawą ducha, przestaje być miłością […].

Miłość prawdziwa, miłość wewnętrznie pełna to ta, w której wybieramy osobę dla niej samej, a więc ta, w której mężczyzna wybiera kobietę, a kobieta mężczyznę nie tylko jako partnera życia seksualnego, ale jako osobę, której chce oddać życie” (Miłość i odpowiedzialność).

Natomiast w swoich zapiskach mistyczka A. Lenczewska zanotowała takie słowa Jezusa:

Miłość to Ja – Jezus Chrystus – Miłość, która stała się Człowiekiem i która powraca, i przychodzi do ludzi w Duchu Świętym. Nie proś zatem, abym nauczył cię kochać. Proś i zabiegaj o to, abym był w tobie: Abyś ty była Mną, a Ja tobą. Miłość to nie umiejętność kochania, okazywania dobroci i miłosierdzia, której można się nauczyć i wyćwiczyć, by ją świadczyć ludziom.

Miłość to Ja wypełniający twoje serce, które gdy jest Mi oddawane w nieustającym akcie uwielbienia i wdzięczności – jest Moje całe i wszystko, co z niego wypływa, jest Mną. Wtedy Ja przez twoje serce idę do ludzi i obdarowuję ich Sobą” (SP. 152).

Czym powinno być współżycie seksualne w Bożych planach?

Kiedy kobieta i mężczyzna w przysiędze małżeńskiej otrzymują od Chrystusa dar sakramentu małżeństwa, wtedy mocą samego Boga zostają zjednoczeni nierozerwalnymi więzami miłości małżeńskiej. Stają się odtąd dla siebie mężem i żoną. Jedynym źródłem ich miłości jest Jezus, trwale obecny w sakramencie małżeństwa.

To obecność Chrystusa sprawia, że współżycie seksualne małżonków staje się świętym znakiem sakramentu małżeństwa, poprzez który uczestniczą oni w życiu i miłości Trójcy Świętej.

Tak więc tylko w sakramentalnym związku małżeńskim i jedynie wtedy, gdy małżonkowie są w stanie łaski uświęcającej, ich współżycie seksualne jest świętym aktem, który wyraża wzajemną miłość ich obojga.

Natomiast współżycie przedmałżeńskie, pozamałżeńskie, homoseksualne, pornografia oraz każde inne nieczyste działania są degradacją człowieczeństwa do wymiaru czysto cielesnego i zmysłowego, wyrazem wielkiego egoizmu. Grzechy nieczystości zabijają miłość, uzależniają od doznań seksualnych i oddają człowieka w straszną niewolę złych duchów.

Klinika czystych serc

Pan Jezus uzdrawia swoją miłością wszystkie rany serca, oczyszcza, uwalnia z największych grzechów i zniewoleń, ale trzeba tego uzdrowienia, oczyszczenia i uwolnienia pragnąć oraz poddać się tej jedynej i w pełni skutecznej kuracji.

Pan Jezus pełni nieustanny dyżur w swojej „klinice czystych serc”.

Przychodź zawsze do Niego ze wszystkimi swoimi grzechami, zniewoleniami i problemami. Najpierw w sakramencie pokuty wyznaj Mu wszystkie swoje grzechy i zaniedbania.

Po doświadczeniu cudu przebaczenia grzechów, w duchu zadośćuczynienia za popełnione zło, tak ułóż sobie program swych codziennych zajęć, aby codziennie modlić się na różańcu, czytać fragment Pisma św., a jeżeli jest to możliwe, uczestniczyć w codziennej Eucharystii oraz w adoracji Najświętszego Sakramentu.

Radykalnie usuń ze swego życia wszystko to, co Cię wcześniej doprowadzało do grzechu. Wytrwale modląc się i przystępując do sakramentów pokuty i Eucharystii, będziesz pozwalał(a) Jezusowi, aby On uzdrawiał Cię swoją wszechmocną miłością. Z Twojej strony konieczna jest jednak samodyscyplina i asceza. Tak Pan Jezus mówił na temat ascezy do mistyczki A. Lenczewskiej:

„Asceza jest potrzebna, bo ona prowadzi do właściwego wyboru. Do wybierania tego, co jest wartością prawdziwą. Obejmuje wszystkie sfery życia: myśli, uczucia, wolę, tzn. wszystkie władze duszy, pragnienia ciała, całe życie zmysłów i organizmu biologicznego.

Nie jest ona udręczeniem człowieka, ale wyborem wyższego dobra podyktowanym miłością. Miłość domaga się czynów, a spełnianie ich napełnia radością i niesie pokój” (SP. 118).

Dołącz do wspólnoty!

Pan Jezus zaprasza Cię do wytrwałego kształtowania swojego charakteru. Masz stawać się człowiekiem czystego serca, wolnym i kochającym. Jezus mówi:

„beze Mnie nic nie możecie uczynić” (J 15,5)

i zaprasza Cię, abyś całkowicie zawierzył(a) Mu siebie, swoje poranione serce, aby On mógł je leczyć, uwalniać je od wszelkich uzależnień, oczyszczać i czynić zdolnym do miłości. To jest najważniejsze zadanie w Twoim życiu: dojrzewać do miłości, stawać się człowiekiem czystego serca, iść najprostszą drogą do szczęścia, do zjednoczenia się z Bogiem, do nieba.

Aby ułatwić ci to zadanie, Pan Jezus zaprasza Cię do wspólnoty Ruchu Czystych Serc, która jest Jego szkołą dojrzewania do miłości i zarazem Jego „kliniką”, w której leczy wszystkie rany i choroby ducha.

Kto może przystąpić do Ruchu Czystych Serc?

Każdy, kto pragnie ofiarować Jezusowi swoje serce na leczenie i chce uczyć się od Niego kochać czystą miłością.

Jakie są wymagania?

Szczera gotowość wypełnienia wszystkich zobowiązań zawartych w Modlitwie zawierzenia RCS, a szczególnie zobowiązanie do codziennej modlitwy i czytania Pisma św., do natychmiastowego powstawania z każdego ciężkiego grzechu w sakramencie pojednania, ażeby zawsze być w stanie łaski uświęcającej, oraz do systematycznej pracy nad sobą przez ułożenie i konsekwentne wypełnianie takiego planu dnia, w którym będzie stały czas przeznaczony na modlitwę, na pracę i na odpoczynek.

Kiedy i jak można przystąpić do Ruchu Czystych Serc?

W każdej chwili! Najpierw pójdź do spowiedzi św., a kiedy przyjmiesz Jezusa w Komunii św., oddaj Mu swoje serce, odmawiając Modlitwę zawierzenia Ruchu Czystych Serc.

Prosimy, powiadom naszą redakcję o swoim przystąpieniu do RCS, abyśmy mogli Cię wpisać do Księgi czystych serc i przesłać Ci specjalne błogosławieństwo. Pamiętaj o codziennym odmawianiu Modlitwy zawierzenia oraz o tym, że „Miłujcie się!” jest pismem formacyjnym członków RCS. Dlatego regularnie je czytaj i po lekturze przekazuj innym.

Dziel się skarbem wiary z innymi przez pisanie i przesyłanie świadectw do naszej redakcji. Na trud pracy nad charakterem z serca Ci błogosławię.

Z darem codziennej modlitwy,

ks. Mieczysław Piotrowski TChr z zespołem redakcyjnym


Modlitwę zawierzenia Ruchu Czystych Serc:

„Panie Jezu, dziękuję Ci, że ukochałeś mnie miłością bez granic, która chroni od zła, podnosi z największych upadków i leczy najboleśniejsze rany. Oddaję Ci swoją pamięć, rozum, wolę, duszę i ciało wraz ze swoją płciowością. Przyrzekam nie podejmować współżycia seksualnego do czasu zawarcia sakramentu małżeństwa. Postanawiam nie kupować, nie czytać i nie oglądać czasopism, programów ani filmów o treściach pornograficznych. (Dziewczęta dodają: »Postanawiam ubierać się skromnie i w żaden sposób nie prowokować u innych pożądliwych myśli czy pragnień«).

Przyrzekam codziennie spotykać się z Tobą na modlitwie i w lekturze Pisma św., w częstym przyjmowaniu Komunii św. i w adoracji Najświętszego Sakramentu. Postanawiam regularnie przystępować do sakramentu pojednania, nie ulegać zniechęceniu i natychmiast podnosić się z każdego grzechu.

Panie Jezu, ucz mnie systematycznej pracy nad sobą, a zwłaszcza umiejętności kontrolowania moich pobudzeń seksualnych i emocji. Proszę Cię o odwagę w codziennej walce ze złem, abym nigdy nie brał(a) narkotyków i unikał(a) wszystkiego, co uzależnia, a w szczególności alkoholu i nikotyny. Ucz mnie tak postępować, aby w moim życiu najważniejsza była miłość.

Maryjo, Matko moja, prowadź mnie drogami wiary do samego źródła miłości – do Jezusa. Za św. Janem Pawłem II pragnę całkowicie zawierzyć się Tobie: »Totus Tuus, Maryjo«! W Twoim Niepokalanym Sercu składam całego (całą) siebie, wszystko, czym jestem, każdy swój krok, każdą chwilę swojego życia. Błogosławiona Karolino, wypraszaj mi dar czystego serca. Amen!”.

O wiele więcej znajdziesz w naszym sklepie!

Jezus-i-Mahomet-awers_550x781792-122-uczen-jezusa-rozmawia-z-rabinem926-pozostaje-w-kosciele_550x781