Ruch Wiernych Serc – warto trwać

W sytuacjach wielkiego kryzysu w małżeństwie, kiedy współmałżonek odszedł lub związał się z inną osobą, nie należy tracić nadziei. Pan Jezus leczy rany i uzdrawia we wspólnocie Ruchu Wiernych Serc.

Ze wszystkimi problemami i kryzysami, które pojawiają się w małżeńskim życiu, małżonkowie powinni przychodzić do Jezusa, który jest rzeczywiście obecny w sakramencie małżeństwa.

Na mocy tego sakramentu zawsze – ale szczególnie w sytuacjach największego kryzysu małżeńskiego – Pan Jezus zobowiązuje małżonków do wierności przysiędze małżeńskiej i do wzajemnego przebaczania sobie nawzajem oraz do zachowywania przykazań i pełnienia Jego woli. Wtedy On sam będzie mógł swoją wszechmocną miłością leczyć serca małżonków oraz przywracać i uzdrawiać ich wzajemne relacje.

Dla Pana Boga nie ma sytuacji bez wyjścia. Trzeba tylko się zgodzić i pozwalać Jezusowi działać w swoim życiu. W jaki sposób? Każdego dnia należy oddawać Panu Jezusowi swoje serce na leczenie w modlitwie oraz wypraszać łaskę nawrócenia dla swego współmałżonka.

Jeśli Twoje małżeństwo znalazło się w sytuacji wielkiego kryzysu, Pan Jezus zaprasza Cię do wspólnoty Ruchu Wiernych Serc.

Do czego się zobowiązujesz, wstępując do RWS?

  1. Do życia w stanie łaski uświęcającej, z czym się łączy zobowiązanie do natychmiastowej spowiedzi po popełnieniu grzechu śmiertelnego.
  2. Jeżeli to jest możliwe, to do codziennej Eucharystii, adoracji Najświętszego Sakramentu, do modlitwy różańcowej i lektury Pisma św.
  3. Do codziennego powierzania Chrystusowi siebie i swego współmałżonka w Modlitwie zawierzenia

Aby włączyć się do Ruchu Wiernych Serc, trzeba przystąpić do spowiedzi, przyjąć Komunię św. oraz całym sercem zawierzyć Jezusowi siebie i swego współmałżonka w Modlitwie zawierzenia RWS.

Prosimy Cię o powiadomienie redakcji o Twoim przystąpieniu do RWS, abyśmy mogli przesłać Ci specjalne błogosławieństwo i wpisać Cię do Księgi wiernych serc.

Codziennie módl się Modlitwą zawierzenia RWS i wcielaj w życie zobowiązania w niej zawarte.

My w redakcji oraz wszyscy członkowie RWS obejmujemy Cię swoją codzienną modlitwą – i o Twoją pamięć w modlitwie o nas także Cię prosimy.

ks. Mieczysław Piotrowski TChr z zespołem redakcyjnym

O wiele więcej znajdziesz w naszym sklepie!

CD_Bez_wzgledu_na_cene_550x781_aw7274-sprawa-chrzescijanstwa_550x7812020_Modlitewnik_In_Sinu_aw