Spędziłem 12 lat w więzieniu | Tam spotkałem Jezusa, mojego przyjaciela | Grzegorz Czerwicki