„Stoimy wobec dramatycznego zmagania między złem a dobrem”, Apel Jasnogórski, ks. M. Piotrowski TChr