Tak postępować, jak pragnie tego Bóg

Coraz więcej ludzi bombardowanych seksem poprzez reklamy i środki masowego przekazu ulega materialistycznej propagandzie, że tylko przyjemność seksualna daje szczęście, a życie w czystości przedmałżeńskiej prowadzi do neurozy.

Jest to bardzo niebezpieczna ateistyczna propaganda, ponieważ seks bez moralnych zasad, traktowany jako rozrywka i konsumpcyjna atrakcja, prowadzi do strasznego zniewolenia przez duchy nieczyste, i z tego powodu jest trudniejsze do wyleczenia aniżeli alkoholizm czy narkomania.

Ta niezwykle szkodliwa propaganda jest dziełem współczesnych marksistowskich ideologów gender oraz potężnego pornobiznesu, który zarabia miliardy dolarów na sprzedaży pornografii, środków antykoncepcyjnych, prowadzeniu klinik aborcyjnych czy agencji towarzyskich.

Specjaliści od pornobiznesu żerują na ludzkiej słabości, naiwności i głupocie. Cały ten interes dawno by upadł, gdyby ludzie zaczęli żyć według zasad głoszonych przez Kościół. Dlatego też Kościół katolicki jest tak mocno atakowany przez środki masowego przekazu, a nauka Chrystusa podważana i ośmieszana.

Nic więc dziwnego, że ludzie, którzy na serio wzięli sobie do serca słowa Pana Jezusa:

„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5,8),

i starają się żyć na co dzień w czystości, są często narażeni ze strony otoczenia na szyderstwa i kpiny. Decyzja, aby żyć w czystości serca, wymaga dzisiaj odwagi i samozaparcia, bo trzeba iść pod prąd fali demoralizacji.

Żyć w czystości to znaczy myśleć, wybierać i postępować tak, jak tego pragnie Bóg. Czystość związana jest z trudem nawiązywania szczerych relacji z Bogiem poprzez modlitwę serca oraz sakramenty pokuty i Eucharystii. Tylko wtedy jest możliwe zdobywanie umiejętności podporządkowania popędu seksualnego zasadom moralnym.

Ci, którzy decydują się żyć w czystości serca, powinni pamiętać, że seksualność to wielki dar Boga, który trzeba z wdzięcznością zaakceptować. Stwórca mówi nam, że tylko w sakramencie małżeństwa współżycie seksualne może uświęcać małżonków i być wyrazem ich płodnej miłości, natomiast każde inne świadome i dobrowolne prowokowanie przyjemności seksualnej zawsze niszczy miłość, pogłębia egoizm i zniewala, a więc jest grzechem.

Czystość serca to stan łaski uświęcającej, a więc dar, którego Pan Bóg udziela każdemu, kto prosi o niego z wiarą. Jeżeli jednak prosisz o łaskę czystości, to nie wyobrażaj sobie, że zostaniesz całkowicie pozbawiony(-a) odczuwania seksualnych pokus. Na pewno nie otrzymasz przywileju bycia aniołem. Pan Bóg nie odbierze Ci wspaniałego daru, jakim jest Twoja płciowość.

Jezus pragnie tylko, abyś podjął (podjęła) wysiłek podporządkowania płciowości prawu miłości. Początkiem przemiany jest zaakceptowanie siebie oraz swojej seksualności. Nie możesz tłumić uczuć i czułości, ale nie możesz także dowolnie zaspokajać wszelkich swoich seksualnych pragnień.

Musisz unikać wszystkiego, co ma znamiona pornografii, oraz wszelkich pozamałżeńskich pieszczot cielesnych i aktów płciowych.

Każdy człowiek musi przejść przez ogień pokus. Dlatego nierealne jest pragnienie życia bez pokus. Pokusy są stałym elementem naszego życia na ziemi, znakiem obecności w nas skutków grzechu pierworodnego oraz działania duchów nieczystych.

Pokusy uświadamiają nam, że bez Jezusa jesteśmy bezsilni i że sami się nie zbawimy. Jeżeli odwrócimy się od Niego, to wtedy zginiemy. Każde pokonanie pokusy jest wielkim aktem uwielbienia Boga i powoduje duchowy wzrost w wierze i miłości.

Osoby uzależnione od doznań seksualnych przeżywają stany obsesyjnego przymusu działania w tej materii. Co należy wtedy robić? Najpierw trzeba uznać przed Bogiem, że jest się bezsilnym i że tylko z Jego pomocą można osiągnąć wyzwolenie. Najskuteczniejszym lekarstwem jest całkowite zawierzanie siebie Jezusowi w Niepokalanym Sercu Maryi.

Po upadku nigdy się nie zniechęcaj, tylko od razu idź do spowiedzi. Jezus zawsze czeka na Ciebie, aby Cię podnosić i uzdrawiać. Polecamy Ci codzienną Eucharystię oraz jednogodzinną adorację Najświętszego Sakramentu. Trwaj w obecności Boga będącego tą jedyną Miłością, której pragniesz i która leczy wszystkie zranienia ducha. Jeżeli wytrwasz i się nie zniechęcisz, wówczas na pewno z Chrystusem odniesiesz zwycięstwo.

Etapy wyzwalania się z uzależnienia od grzechów nieczystości streszczone są w Programie 12 kroków Anonimowych Alkoholików. Specjaliści twierdzą, że potrzeba około trzech miesięcy życia w czystości, aby presja nawyku została osłabiona i przezwyciężona. Bądź więc dobrej myśli i nigdy nie ulegaj zniechęceniu.

Zachęcamy wszystkich czytelników, aby nie zniechęcali się swymi upadkami, ale z entuzjazmem i odwagą podejmowali codzienny trud życia w czystości serca. Istnieje już potężna rzesza młodych ludzi, którzy odrzucili kłamstwa reklamowe pornobiznesu i ideologii gender oraz uwierzyli, że tylko Jezus mówi całą prawdę o miłości, o ludzkiej seksualności.

Ci młodzi ludzie zawierzają siebie Jezusowi Modlitwą zawierzenia Ruchu Czystych Serc, gdyż pragną iść przez życie z Chrystusem i uczyć się od Niego prawdziwej miłości. To zawierzenie siebie Jezusowi nie jest deklaracją bezgrzeszności, ale gotowością pójścia przez życie razem z Nim i powstawania z każdego upadku.

Jeżeli pragniesz stać się członkiem Ruchu Czystych Serc, to najpierw pójdź do spowiedzi, a kiedy przyjmiesz Jezusa w Komunii św., wtedy oddaj Mu siebie, odmawiając Modlitwę zawierzenia RCS.

Wszystkim, którzy przyślą do naszej redakcji swój adres i informację o tym, że przystąpili do RCS, prześlemy specjalne błogosławieństwo oraz materiały formacyjne, a ich nazwiska wpiszemy do Księgi czystych serc.

Z góry dziękujemy za świadectwa, które nam prześlecie. Pan Jezus bardzo pragnie, abyście w ten sposób dzielili się z innymi radością znalezienia skarbu wiary, odkrycia piękna czystej miłości, doświadczeniem wychodzenia z niewoli grzechów i różnych uzależnień.

Poprzez Wasze świadectwa Pan Jezus pragnie docierać do serc Waszych rówieśników, aby przypominać im, gdzie jest źródło prawdziwego szczęścia, miłości i życia wiecznego. Jezus Chrystus bardzo liczy na Was.

Ogarniamy każdą i każdego z Was swoją codzienną modlitwą, abyście nigdy nie upadali na duchu i pamiętali, że

„Bóg nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść, lecz dopuszczając pokusę, równocześnie wskaże sposób jej pokonania, abyście mogli przetrwać” (1 Kor 10,13).

Z całego serca Wam błogosławimy.

ks. Mieczysław Piotrowski TChr i ks. Jerzy Molewski TChr z zespołem redakcyjnym

O wiele więcej znajdziesz w naszym sklepie!

1251-Akosmizm_aw-550×781slowo-pouczenia_550x781947-Czyimi_dziecmi_jestesmy_aw