To Bóg daje życie

Mamy pięcioro dzieci. Czwarte urodziło się z zespołem Downa. Gdy w szpitalu po porodzie dowiedziałam się, że moja Joasia będzie obciążona tym zespołem, bardzo się zmartwiłam. W dodatku życie Malutkiej było zagrożone. Lekarze podjęli decyzję o przetoczeniu dziecku krwi. Nie czekając na nic, pragnąc jej zbawienia, ochrzciłam ją w szpitalu z wody. Jakież było zdumienie lekarza i moje, gdy po tym sakramencie Joasia została uzdrowiona i następnego dnia wyszłyśmy do domu bez transfuzji krwi…

W domu mój mąż objął troskliwą opieką naszą Joasię. Wiedział, jako psycholog, że bardzo potrzebuje ona bliskiej relacji. Mnie było nieco trudniej od razu zaakceptować córeczkę.

Dziś Joanna ma 21 lat. Mówi mało, ale wszystko rozumie i spełnia proste polecenia. Joasia jest uzdolniona plastycznie, uczęszcza na warsztaty terapii zajęciowej. Ciągle jest czymś zajęta; lubi tańczyć, maluje kredkami i farbami, wykleja obrazy z kolorowych kuleczek. Jest niezwykle otwarta na ludzi, lubi małe dzieci, jest w stosunku do nich bardzo delikatna.

Przynosi nam w domu wiele radości. Chodzi z nami często na Mszę św. Często znajomi proszą ją o modlitwę za młodych z ich rodzin, którzy oddalili się od Boga i Kościoła.

Przebywamy ciągle w środowisku osób niepełnosprawnych i nauczyliśmy się bardzo cenić te osoby oraz widzieć ich wielką wartość. Było nam bardzo smutno, gdy nam powiedziano, że w Polsce dzieci z zespołem Downa są zabijane w okresie prenatalnym tylko dlatego, że są niepełnosprawne.

My wiemy, że to Bóg daje życie, nie my sami – dlatego nikt nie ma prawa odbierać życia drugiemu.

Jesteśmy przekonani, że dziecko niepełnosprawne przyczynia się do zbawienia swych rodziców i bliskich. I samo również zostanie zbawione – bo do tego przeznaczył je Bóg.

Dziękujemy też tym wszystkim, którzy wspomagają nas w wychowaniu Joasi. Dzięki Bogu w Polsce nie brakuje ośrodków, w których pracują ludzie w pełni wykwalifikowani, całym sercem oddani osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom.

Barbara i Bernard