To jest wojna duchowa! O nasze siostry i naszych braci! | Otwórz oczy duszy! Módl się z mocą!