Rodzina Zobacz

W każdym dziecku przychodzi do nas sam Bóg

Jesteśmy świadkami dramatycznej walki między cywilizacją śmierci, którą stworzył i którą kieruje szatan, a cywilizacją miłości, którą przyniósł nam Jezus Chrystus.

Siły zła zostały już definitywnie pokonane w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Jeżeli jednak nie uwierzymy Chrystusowi i opowiemy się za grzechem, wtedy dobrowolnie oddamy się w straszną niewolę cywilizacji śmierci.

Głównym celem ataku złych mocy jest człowiek i małżeństwo, gdyż każdy człowiek nosi w sobie obraz Boga i podobieństwo do Niego, a małżeństwo jest ikoną Trójcy Świętej. Siostra Łucja, której objawiła się Matka Boża w Fatimie, pisała:

„Ostateczna walka pomiędzy Panem a królestwem szatana dotyczyć będzie rodziny i małżeństwa”.

Trzeba zatem nieustannie demaskować obecność szatana oraz jego straszliwy plan zniszczenia człowieka, małżeństwa i rodziny. Ostrze swojego ataku zły duch kieruje w to, co jest w człowieku najświętsze, a więc w jego życie i jedność z Bogiem.

Przez propagowanie  hedonistycznej postawy oraz całej gamy środków antykoncepcyjnych szatan pragnie nie dopuścić do poczęcia dziecka, a jeżeli się ono pocznie – to podsuwa myśl, aby je zabić jeszcze przed narodzeniem. Te zaś dzieci, które się narodzą, ojciec kłamstwa demoralizuje przez pornografię, narkotyki i przemoc; ludziom schorowanym i starym funduje natomiast eutanazję.

Głównym celem szatana oraz jego cywilizacji jest doprowadzenie ludzi do śmierci moralnej, duchowej, a w końcu  fizycznej.

Pierwszym etapem działania w tej diabelskiej strategii jest niedopuszczenie do poczęcia dzieci. Fakt, że w Europie więcej ludzi umiera, niż się rodzi, świadczy o tym, jak mocno narody europejskie zostały zniewolone przez cywilizację śmierci.

Pan Bóg powołuje małżonków do wielkiej misji. Mają oni współpracować z Trójcą Świętą w stwarzaniu nowych istot ludzkich. Powinni przyjąć i wychować tyle dzieci, ile pragnie powołać do istnienia Bóg. To jest ich pierwsze i najważniejsze powołanie.

Dzieci są największym Bożym darem i skarbem każdej rodziny, a nie dobrobyt czy kariera zawodowa. Sprzeciwianie się woli Bożej przez uniemożliwianie poczęcia nowych ludzi jest w małżeństwie jednym z najcięższych przewinień.

Jeżeli małżonkowie odmawiają Bogu przyjęcia daru nowego życia, plamią się wielką winą: ulegają zamysłowi szatana i współtworzą z nim cywilizację śmierci.

W każdym dziecku, które się poczyna w łonie matki, przychodzi do nas sam Bóg ze światłem swojej miłości.

Ojciec Andrea D’Ascanio pisze:

„Celowe czynienie się bezpłodnym, a więc każda forma antykoncepcji, blokuje samą stwórczą moc Boga, dusi życie człowieka, zanim ten jeszcze się narodzi i rozwinie. Jedyną siłą na świecie zdolną zablokować Życie w jego rozprzestrzenianiu się w Miłości jest wola człowieka, która uniemożliwia poczęcie życia. […]

»Bądźcie płodni i rozmnażajcie się« to najpierwsze przykazanie, dane na samym początku: wykroczyć przeciwko niemu jest zatem wielkim grzechem. […] Ten grzech opiera się na czystym egoizmie: nie chce się dzieci, bo nie chce się innych, poza nami samymi, ku którym by należało kierować troskę.

Praktykowanie stylu życia, w który wpisane jest pozbawianie się płodności, oznacza wzbranianie się przed tym, by dziecko pomniejszyło naszą życiową wygodę. Nie chcemy nosić cudzych ciężarów, ale chcemy, aby inni nosili nasze.

To tryumf egoizmu, to znaczy, że stawia się własne »ja« w miejsce Boga, którego się praktycznie odrzuca poprzez radykalne nieposłuszeństwo. Zapominamy, że gdy jesteśmy nieposłuszni Bogu i zrywamy z Nim, stajemy się sierotami, pozbawionymi pomocy Ojca, jedynego, który może bronić nas i uwolnić od zła.

A gdy nieposłuszeństwo staje się normą – jak w przypadku pozbawienia się płodności – wchodzi się w sytuację duchowego otępienia, które z czasem staje się kultem siebie samego i śmierci, czystą pychą, […].

Żaden z grzechów nie przynosi takich konsekwencji społecznych jak ten: jeśli chcemy dowodu na to, wystarczy rzucić okiem na liczne martwe cywilizacje, których koniec nastąpił właśnie wskutek tego grzechu” (Cywilizacja śmierci, Lublin 2000, s. 15-16).

Ruch Czystych Serc Małżeństw

Kochani Małżonkowie! Jak wielkie jest Wasze powołanie do współpracy w akcie stwórczym samego Pana Boga i w wychowywaniu dzieci! Przyszłość Polski i świata zależy od świętości życia rodzin!

Świadomi odpowiedzialności i ogromu zadań, jakie stoją przed Wami, pragniemy zachęcić Was do całkowitego zawierzenia siebie i wszystkich Waszych rodzinnych trudnych spraw Jezusowi przez Maryję, aby Wasza rodzina była cała zjednoczona z Jezusem, który jest jedynym Źródłem Waszej małżeńskiej miłości.

Pan Jezus, poprzez swoją Matkę Maryję, pragnie uzdrawiać Wasze małżeńskie relacje, uczyć Was wzajemnego przebaczenia przez codzienną modlitwę różańcową, spowiedź i Eucharystię oraz pragnie, abyście zawsze byli w stanie łaski uświęcającej, otwarci na przyjęcie daru nowego życia, i aby Wasze współżycie było znakiem sakramentu małżeństwa, uczestnictwem w życiu i miłości Boga w Trójcy Świętej Jedynego. W tym celu Pan Jezus przychodzi Wam z pomocą, zapraszając Was do Ruchu Czystych Serc Małżeństw.

Aby stać się członkiem Ruchu Czystych Serc Małżeństw, trzeba najpierw przystąpić do spowiedzi, a po przyjęciu Jezusa w  Komunii św. odmówić Modlitwę zawierzenia RCSM.

Bardzo prosimy o poinformowanie naszej redakcji o tym ważnym wydarzeniu i przesłanie nam swojego adresu oraz daty wstąpienia do wspólnoty RCSM, abyśmy mogli wpisać Was do Księgi czystych serc małżeństw i przesłać Wam specjalne błogosławieństwo.

Pan Jezus bardzo pragnie, abyście przysyłali nam swoje świadectwa i w ten sposób dzielili się z innymi skarbem wiary oraz własnym doświadczeniem małżeńskiego życia. Serdecznie wszystkich Was pozdrawiamy i zapewniamy o codziennej modlitwie w Waszych intencjach.

ks. Mieczysław Piotrowski TChr z zespołem redakcyjnym

Podobne treści znajdziesz w naszym sklepie:

Modlitwnik dla małżonków i rodziców	s. Maria KwiekDuchowa Pedagogia Miłości. ks. Jan Kochel