W kryzysie małżeńskim – Ruch Wiernych Serc

W sytuacjach wielkiego kryzysu w małżeństwie, kiedy współmałżonek odszedł lub związał się z inną osobą, nie należy tracić nadziei. Pan Jezus leczy rany i uzdrawia we wspólnocie Ruchu Wiernych Serc.

Ze wszystkimi problemami i kryzysami, które pojawiają się w małżeńskim życiu, małżonkowie powinni przychodzić do Jezusa, który jest rzeczywiście obecny w ich sakramencie małżeństwa.

Na mocy tego sakramentu zawsze – ale szczególnie w sytuacjach największego kryzysu małżeńskiego – Pan Jezus zobowiązuje małżonków do wierności przysiędze małżeńskiej, do wzajemnego przebaczania sobie i do modlitwy za siebie nawzajem oraz do zachowywania Bożych przykazań i pełnienia Bożej woli. On sam swoją wszechmocną miłością leczy serca małżonków oraz przywraca i uzdrawia ich relację.

Dla Pana Boga nie ma sytuacji bez wyjścia. Trzeba tylko się zgodzić i pozwalać Jezusowi działać w swoim życiu. W jaki sposób? Każdego dnia należy oddawać Panu Jezusowi swoje serce na leczenie w modlitwie oraz wypraszać łaskę nawrócenia dla swego współmałżonka.

Jeśli Twoje małżeństwo znalazło się w sytuacji wielkiego kryzysu, Pan Jezus zaprasza Cię do wspólnoty Ruchu Wiernych Serc.

Do czego się zobowiązujesz, wstępując do RWS?

  1. Do życia w stanie łaski uświęcającej, z czym się łączy zobowiązanie do natychmiastowej spowiedzi po popełnieniu grzechu śmiertelnego.
  2. Jeżeli jest to możliwe, to do codziennej Eucharystii, adoracji Najświętszego Sakramentu, do modlitwy różańcowej i lektury Pisma św.
  3. Do codziennego powierzania Chrystusowi siebie i swego współmałżonka w Modlitwie zawierzenia RWS.

Aby włączyć się do Ruchu Wiernych Serc, trzeba przystąpić do spowiedzi, przyjąć Komunię św. oraz całym sercem zawierzyć Jezusowi siebie i swego współmałżonka w Modlitwie zawierzenia RWS.

Prosimy Cię o powiadomienie naszej redakcji o Twoim przystąpieniu do RWS, abyśmy mogli przesłać Ci specjalne błogosławieństwo i wpisać Cię do Księgi wiernych serc. Codziennie módl się Modlitwą zawierzenia RWS i wcielaj w życie zobowiązania w niej zawarte. My w redakcji oraz wszyscy członkowie RWS obejmujemy Cię swoją codzienną modlitwą – i o Twoją pamięć w modlitwie o nas także Cię prosimy.

Z kapłańskim błogosławieństwem,

ks. Mieczysław Piotrowski TChr z zespołem redakcyjnym


Modlitwa zawierzenia Ruchu Wiernych Serc

Panie Jezu, oddaję Ci nasze małżeństwo. Dziękuję, że nas połączyłeś, że podarowałeś nas sobie nawzajem i zjednoczyłeś nas nierozerwalnymi więzami sakramentu małżeństwa, jednak w tej chwili nasze małżeństwo potrzebuje uzdrowienia.

Oddaję Ci, Panie, siebie, swoją pamięć, rozum, duszę, ciało oraz wszystkie cierpienia spowodowane odejściem żony (męża). W mojej trudnej sytuacji daj mi siły do trwania w wierności przysiędze małżeńskiej i daj mi łaskę, abym mógł (mogła) przebaczyć swojej żonie (swojemu mężowi) wszystkie zranienia i krzywdy. Abym nie tracił(a) nadziei na pojednanie (w przypadku separacji, rozwodu).

Oczyszczaj moje myśli, abym trwał(a) w wierności i miłości. Niech mi w tym pomaga codzienna modlitwa – różaniec i Koronka do Bożego miłosierdzia, uczestnictwo we Mszy św. i częste przystępowanie do Komunii św., a każdy cięższy upadek niech będzie zaraz wyznawany przeze mnie w sakramencie pojednania. Daj, bym stale umacniał(a) się Twoją obecnością w naszym sakramencie małżeństwa.

Panie Jezu, bądź jedynym Panem mojego życia. Ucz mnie zdobywać umiejętność kontrolowania moich pobudzeń seksualnych i emocji, aby moja miłość do żony (męża) była trwała i wierna aż do śmierci, jak w dniu zaślubin. Oczyszczaj moją miłość z wszelkiego egoizmu, bym zawsze umiał(a) przebaczać, nie chował(a) uraz i umiał(a) się modlić za swoją żonę (swojego męża).

Postanawiam nigdy nie kupować, nie czytać i nie oglądać czasopism, programów ani filmów o treściach pornograficznych, ażeby zachować czystość serca. Proszę Cię, Panie, o pomoc, abym unikał(a) wszystkiego, co uzależnia, zniewala i zachęca do złego.

Proszę, naucz mnie kochać żonę (męża) miłością, która pochodzi od Ciebie. Jezu Chryste, daj nam obojgu serca czyste na wzór Twojego.Maryjo, Matko moja, prowadź mnie drogami wiary do jedynego źródła naszej małżeńskiej miłości – do Jezusa, abym zawsze Mu ufał(a) i wierzył(a).

Za św. Janem Pawłem II pragnę całkowicie zawierzyć się Tobie: „Totus Tuus, Maryjo!”. W Twoim Niepokalanym Sercu składam całego (całą) siebie, wszystko, czym jestem, każdy swój krok, każdą chwilę swojego życia. Święty Janie Pawle II, wypraszaj mi dar czystego i wiernego serca. Amen!

Wiele informacji o różańcu można znaleźć na stronie: różaniec.maryjni.pl

Podobne treści znajdziesz w naszym sklepie:

Sychar. Pokonywanie trudności w małżeństwie i rodzinieKto Tu rządzi ? Jacek PulikowskiPrzymierze małżeńskie