Warsztaty liturgii tradycyjnej „Ars Celebrandi”

Szósta edycja warsztatów liturgii tradycyjnej „Ars Celebrandi” przeznaczonych dla kapłanów, kleryków, ministrantów i śpiewaków kościelnych, którzy pragną poznawać nadzwyczajną formę rytu rzymskiego odbędzie się w Licheniu.

Warsztaty „Ars Celebrandi” są organizowane przez Stowarzyszenie Una Voce Polonia i posiadają honorowy patronat Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Wiesława Meringa, ordynariusza diecezji włocławskiej.

Ich misją jest realizowanie słów papieża Benedykta XVI:

„To, co było święte dla wcześniejszych pokoleń, pozostaje wielkie i święte dla nas, i nie może nagle okazać się całkowicie zakazane, lub wręcz uznane za niegodziwe”.

Termin: 11-18 lipca 2019 r.

Miejsce: Sanktuarium Maryjne w Licheniu.

Na warsztatach kapłańskich kapłani i klerycy będą się uczyli celebrowania Mszy św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, a także sprawowania innych sakramentów.

Warsztaty ministranckie będą obejmowały naukę służenia do Mszy św. oraz godzin kanonicznych w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, a ponadto kalendarza liturgicznego, podstaw Triduum Paschalnego, przygotowywania innych sakramentów niż Msza św. oraz zasad organizowania ceremonii liturgicznych.

Uczestnicy warsztatu muzycznego, podzieleni na dwie oddzielne schole gregoriańskie: męską i żeńską, będą przygotowywać i wykonywać wszelkie śpiewy mszalne (częściowo także śpiewy głównych godzin brewiarzowych).

Prowadzone będą również zajęcia z tradycyjnego śpiewu nabożnego w języku polskim.

Wszystkie zdobywane umiejętności uczestnicy będą od razu wykorzystywali podczas licznych Mszy św. i nabożeństw, celebrowanych codziennie w ramach warsztatów.

Zapewne, jak co roku, odbędzie się też przynajmniej kilka „trydenckich prymicji”.

Po kilku latach istnienia warsztaty „Ars Celebrandi” stały się imprezą o charakterze międzynarodowym; w tym roku oprócz uczestników z Polski oczekujemy też osób z Białorusi, Ukrainy, Estonii, Łotwy, Litwy, Niemiec, Szwecji, Szkocji, Austrii i innych krajów.

Dla potrzeb uczestników nie rozumiejących po polsku utworzona została, jak w ubiegłym roku, grupa warsztatowa prowadzona po angielsku.

W tym roku wyjątkowo interesującym, także dla dziennikarzy, punktem programu będzie uroczysta Msza św. w rycie dominikańskim z asystą wyższą, sprawowana w dniu 15 lipca o 13.40 w głównej Bazylice Licheńskiej.

[Ryt dominikański jest własnym obrządkiem liturgicznym zakonu dominikańskiego, który obowiązywał w tym zakonie od jego początków aż do 1969 r. Prawo celebrowania w nim mają wyłącznie ojcowie dominikanie. Ma on własne księgi liturgiczne i własny śpiew chorałowy.
Od reformy papieża Pawła VI zakon dominikański używa nowej liturgii rzymskiej, podobnie jak cały Kościół, i dlatego możliwość uczestnictwa w Mszy św. sprawowanej w rycie dominikańskim jest wyjątkową okazją.
]

Więcej szczegółów oraz zapisy dostępne TUTAJ