Info Zobacz

Wielkanoc 2019

„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem.
Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie”
(J 11,25)

Pan prawdziwie zmartwychwstał, Alleluja!

„Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka [przyszła] śmierć, przez człowieka też [dokona się] zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni” (1 Kor 15,20-22).

Tę radosną prawdę możemy kontemplować i wypełniać w swoim życiu szczególnie w sakramentach pokuty i Eucharystii. Niech czas wielkanocnego świętowania będzie więc okazją do jeszcze głębszego przeżywania tajemnic wiary i realizacji misji, którą zostawił nam zmartwychwstały Chrystus:

„Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (J 20,21).

Z darem modlitwy,

Ks. Mieczysław Piotrowski TChr
Ks. Jerzy Molewski TChr
z zespołem redakcyjnym