Wielkanoc 2021

„Wszędzie tam, gdzie serce, które przezwyciężając egoizm, przemoc, nienawiść, pochyla się z miłością ku temu, kto jest w potrzebie, tam i dziś zmartwychwstaje Chrystus. […] Wszędzie tam, gdzie umiera człowiek, który przeszedł przez życie, wierząc, miłując i cierpiąc, zmartwychwstanie Chrystusa świętuje swe ostateczne zwycięstwo”
(św. Jan Paweł II, Orędzie wielkanocne, 1986 r.).

Kochani Czytelnicy!

Chrystus rzeczywiście umarł, zmartwychwstał i żyje w swoim Kościele. Definitywnie zwyciężył śmierć, grzech i szatana. To do Niego należy ostatnie słowo. W zmartwychwstaniu Chrystusa zło w sposób ostateczny zostało przezwyciężone dobrem, kłamstwo – prawdą, nienawiść – miłością.

Życie na ziemi jest jedynie krótkim czasem pielgrzymowania do naszej prawdziwej ojczyzny w niebie. Jedyną nadzieją na życie wieczne dla każdego z nas jest zmartwychwstały Jezus, który jest prawdziwie obecny w Kościele, działa w nim i go ożywia. To On jest jedynym Panem życia i śmierci.

Jezus prosi nas, abyśmy byli świadkami prawdy o Jego zmartwychwstaniu i Jego rzeczywistej obecności w sakramentach.

Z całego serca dziękujemy za duchowe i materialne wspieranie dzieła ewangelizacji Polski i krajów misyjnych, które dokonuje się poprzez czasopismo „Miłujcie się!”. Zadania, które stawia przed nami Matka Boża – redaktorka naczelna naszego dwumiesięcznika – po ludzku przerastają nasze siły. Jednakże dzięki Bożej mocy, która wyraża się w modlitwie i ofiarności naszych Czytelników, możemy kontynuować misję ewangelizacyjną.

Niech radość tajemnicy zmartwychwstania Chrystusa rozpali nasze serca miłością i odwagą do świadczenia całym życiem o tym, iż Jezus prawdziwie zmartwychwstał i możemy Go osobiście spotkać na modlitwie oraz w sakramentach pokuty i Eucharystii. Alleluja!

Z darem modlitwy i kapłańskim błogosławieństwem
ks. Mieczysław Piotrowski TChr,
ks. Jerzy Molewski TChr
z zespołem redakcyjnym