Wolność od pornografii

Korzystanie z pornografii jest grzechem ciężkim, zabija w człowieku miłość, wprowadza w piekło egoizmu, upodlenia, samotności i przemocy. Już jednorazowy kontakt z pornografią może uzależnić. Tak samo jak twardy narkotyk.

Pornografia jest wielkim, szerzącym się złem, wobec którego nikt nie powinien pozostawać obojętnym. Nie jest ona zabawą czy rozrywką dla dorosłych, ale poważnym zagrożeniem, z którym stykają się już najmłodsi. W Polsce co drugie dziecko ma kontakt z pornografią w internecie przed ukończeniem 12. roku życia, a ponad 11% nastoletnich chłopców ogląda pornograficzne filmy każdego dnia (dane na podstawie badań Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej).

Co zrobić, aby przeciwstawić się zalewowi treści o takim charakterze i chronić przed ich złym wpływem siebie i innych? Po pierwsze, potrzebna jest nam wiedza, żeby umieć nazwać i zlokalizować zagrożenie, by mieć świadomość jego wpływu i skutków oddziaływania. Następnie ważne jest podjęcie decyzji woli – wiem, co jest złe, świadomie tego unikam i wybieram dobro.

Epidemia pornografii

Pornografia to biznes, za którym stoją potężne pieniądze. Gail Dines, profesor socjologii i nauk o kobietach w Wheelock Collage w Bostonie, autorka książki Pornoland, przytacza słowa A. Edmondsa, prezesa internetowej spółki pornograficznej wartej 20 milionów dolarów:

„Seks przesłania wielu osobom fakt, że nasza branża działa według pewnego modelu biznesowego. Ten rynek jest równie wyrafinowany i wielopłaszczyznowy, co każdy inny. Działamy tak jak każda inna firma z rankingu Fortune 500” („Brandweek”, październik 2000 r.).

Oznacza to, że rynek pornograficzny nie rozwija się spontanicznie, ale jest on tak sterowany, ażeby przynosił jak największe zyski. Przekazy mówiące o tym, że pornografia jest tylko zabawą i rozrywką, stanowią element strategii marketingowej tego biznesu. Są one kłamstwem zachęcającym do sięgnięcia po nią i mającym uśpić sumienia.

Im młodsze osoby będą miały kontakt z treściami pornograficznymi, tym większe będzie prawdopodobieństwo, że się od nich uzależnią. W ten sposób staną się spodziewanymi klientami tego rynku także w dorosłym życiu.

Rynek pornograficzny zbudowany jest na ludzkim uzależnieniu, deprawacji sumień, na zniszczeniu relacji międzyludzkich i rozpadzie małżeństw. Napędza on także prostytucję oraz wykorzystuje ofiary handlu ludźmi. Każdy, kto z niej korzysta, przyczynia się do wzmocnienia tej sieci zła.

„Zwykła” pornografia?

Marketingowe hasło o rzekomej niewinności pornografii przesłania fakty o tym rynku. Osoby korzystające z pornografii tracą swoją naturalną wrażliwość i zaczynają sięgać po coraz bardziej szokujące i odrzucające treści. Gail Dines przytacza dane pewnego czasopisma z branży pornograficznej, publikującego co miesiąc statystyki dotyczące popularności pornografii. Wskazują one, że obecnie największym powodzeniem cieszy się brutalna pornografia (por. Wywiad z Gail Dines dla portalu CPX, za: Stowarzyszenie Twoja Sprawa).

Dominuje pornografia pełna przemocy, agresji, poniżenia. Ponadto G. Dines wykazuje, że najczęściej wyszukiwanym hasłem w internecie jest pornografia z udziałem nastolatków (jest ona wyszukiwana trzy razy częściej niż inne).

Patrick A. Trueman Esq., były szef sekcji ds. wykorzystywania dzieci i pornografii (The Child Exploitation and Obscenity Section – CEOS) w Departamencie Sprawiedliwości USA, mówi, że szukając pornografii z udziałem dorosłych, nie ma możliwości, by nie natrafić również na pornografię z udziałem dzieci.

Trueman twierdzi, że stałe oglądanie pornografii prowadzi wiele osób do korzystania również z pornografii dziecięcej, gdyż z czasem mózg takich nałogowych oglądaczy potrzebuje coraz to nowych, mocniejszych bodźców.

Trueman dodaje też, że każdy kraj powinien mieć prawo zabraniające dystrybucji dorosłej i dziecięcej pornografii, bo zakazując pornografii dziecięcej, trzeba iść do źródła tego przestępstwa, którym jest pornografia dorosła (por. Pandemia pornografii). Pornografia jest jak równia pochyła – wprowadza ona człowieka w coraz większe zło.

Uzależnienie od pornografii

Co do tego, że pornografia bardzo silnie uzależnia, nie ma dziś żadnych wątpliwości. Badania naukowe pokazują dokładnie mechanizmy tego uzależnienia. Korzystanie z pornografii wywołuje w mózgu człowieka wydzielanie nienaturalnie dużej ilości dopaminy (tzw. hormonu szczęścia), porównywalnej jak przy zażywaniu twardych narkotyków. Ludzki organizm broni się przed takim niezdrowym stanem, redukując receptory dopaminy. W efekcie zatem te same bodźce przynoszą coraz mniejszy skutek.

Jest to typowy dla uzależniania mechanizm znużenia: żeby otrzymać ten sam efekt (nie mocniejszy!), trzeba za każdym razem sięgnąć po silniejsze bodźce lub ich większą dawkę. Stąd też osoby oglądające pornografię poświęcają na jej konsumpcję coraz więcej czasu oraz sięgają po jej coraz brutalniejsze i dewiacyjne odmiany.

Potwierdzają to badania z 2016 r. ukazujące, że niemal 50% osób przyznało się do oglądania pornografii, która wcześniej ich nie interesowała, lub która wręcz powodowała u nich uczucie obrzydzenia (por. A. Wéry, J. Billieux, Online sexual activities: An exploratory study of problematic and non-problematic usage patterns in a sample of men, „Computers in Human Behavior”, No. 56, za: I. Karska, Pornografia – globalne zagrożenie).

Przy uzależnieniu pojawia się też kolejny mechanizm: ekskluzywność bodźca. Oznacza to, że człowiek korzystający z pornografii skupia się jedynie na niej, traci zainteresowanie czymkolwiek innym. Organizm takiej osoby staje się w pewien sposób na nią „zakodowany”, tylko ona wywołuje pożądane przez uzależnionego doznania.

Warto dodatkowo wyjaśnić, że w uzależnieniu istnieje różnica między pragnieniem a lubieniem. Oznacza to, że uzależniony od pornografii pragnie z niej korzystać, choć może jej nawet wcale nie lubić. Sięga po nią tylko po to, żeby zabić swój ból. Ten wniosek wyciągnęła ze swoich badań Valerie Voon, neuropsycholog z Uniwersytetu Cambridge (za: dr D. Hilton, Czy pornografia zmienia mózg u jej konsumentów?, konferencja Stowarzyszenia Twoja Sprawa).

Osoba uzależniona od pornografii zamyka się w piekle własnego egoizmu, odcina się od prawdziwych relacji z innymi ludźmi, porzuca swoje zainteresowania i przeznacza na nią coraz więcej czasu.

Skutki uzależnienia

Po pewnym czasie uzależnienia od pornografii przychodzi głęboka depresja, wstręt do siebie samego. To jeden z etapów cyklu nałogowego. Człowiek traci wolną wolę, staje się zniewolony nałogiem. Uzależnienie zmienia człowieka duchowo, psychicznie i fizycznie. Im dłużej ono trwa, tym te zmiany są silniejsze, bardziej widoczne.

Badania naukowe pokazują, że nieustanne wydzielanie dopaminy ma także wpływ na płaty przedczołowe kory mózgowej. Zmiany w tym obszarze mogą skutkować między innymi pojawieniem się zachowań impulsywnych, zaburzeniem koncentracji, pamięci oraz utratą zdolności przewidywania niebezpieczeństw (por. I. Karska, Pornografia – globalne zagrożenie).

Pornografia prowadzi do seksualnej dysfunkcji, zamyka w egoistycznym dążeniu do zaspokojenia tylko własnych potrzeb, odrywa seks od relacji, głębszego znaczenia i odpowiedzialności. Prowadzi do przedmiotowego traktowania drugiej osoby, której uczucia, potrzeby, wolność wyboru się nie liczą. Ma ona być jedynie narzędziem do osiągnięcia przyjemności.

Taka postawa niszczy relację nie tylko w przypadku niezgody jednej z osób na pornografię, ale też w sytuacji, gdy obie strony zgadzają się na korzystanie z niej. Doświadczenie seksuologów z terapii par pokazuje, że wspólne oglądanie pornografii przez parę także doprowadza do zniszczenia relacji oraz życia intymnego.

Pomoc z góry

Uwolnienie się z uzależnienia od pornografii jest niezwykle trudne. Eksperci wręcz mówią, że seksualne uzależnienia są najtrudniejsze do pokonania. Im gorszy nałóg, tym większa powinna być determinacja do jego pokonania. Każdy człowiek zasługuje na to, by żyć w wolności i być szczęśliwym.

Nawet gdy uzależniony sam sobą pogardza, to jego wartość jako osoby jest niezmierna. W oczach Boga każdy człowiek ma nieodwołalną godność – tak wielką, że Bóg dał swojego Syna, ażeby On – biorąc na siebie każdy nasz grzech – przez swoją mękę i śmierć odkupił nas i uwolnił z każdego grzechu.

Świadectwa osób uzdrowionych z różnych nałogów potwierdzają, że wiara w Boga oraz działanie łaski uświęcającej mają ogromne znaczenie w procesie uwalniania się od nałogu.

Pierwszym krokiem na drodze wyjścia z uzależnienia powinna być szczera spowiedź. Święty Augustyn pisał, że odpuszczenie grzechów jest „większym cudem niż stworzenie świata”. Gdy człowiek wyzna na spowiedzi swoje grzechy, wówczas otwiera się na uzdrawiające działanie Boga i dostępuje radości ich odpuszczenia.

Pan Jezus przekazał św. Faustynie następujące słowa: „Powiedz duszom, gdzie mają szukać pociech, to jest w trybunale miłosierdzia; tam są największe cuda, które się nieustannie powtarzają. Aby uzyskać ten cud, nie trzeba odprawić dalekiej pielgrzymki ani też składać jakichś zewnętrznych obrzędów, ale wystarczy przystąpić z wiarą do stóp zastępcy mojego i powiedzieć mu nędzę swoją, a cud miłosierdzia Bożego okaże się w całej pełni.

Choćby dusza była już jak trup rozkładająca się i choćby już po ludzku nie było wskrzeszenia, i wszystko już stracone – nie tak jest po Bożemu: cud miłosierdzia Bożego wskrzesza tę duszę w całej pełni. O biedni, którzy nie korzystacie z tego cudu miłosierdzia Bożego, na darmo będziecie wołać, ale będzie za późno” (Dz. 1448).

Wyspowiadanie się z grzechów jest więc radykalnym odwróceniem się od nałogu, początkiem trudnego procesu uzdrawiania i uwalniania. Codzienne uczestnictwo we Mszy św., przyjmowanie Komunii św., godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu oraz modlitwa są niezbędne w walce z grzechem ciężkim. Boża łaska uzdalnia nas do wychodzenia z sytuacji po ludzku beznadziejnych.

Wychodzenie z uzależnienia

Zwrócenie się do Boga o nadprzyrodzoną pomoc nie zwalnia jednak człowieka z podjęcia własnego wysiłku w walce z nałogiem. Dlatego warto podjąć działania zalecane przez terapeutów.

Uzależniony powinien porozmawiać z kimś zaufanym o swoim zniewoleniu. Pomoże mu to wyjść z kręgu kłamstwa i separacji, pokonać wstyd i strach przed powiedzeniem komuś o swoich trudnościach. Dzięki temu życie w nałogu zaczyna być także mniej pociągające.

Kolejnym ważnym krokiem jest podjęcie profesjonalnej terapii – tym bardziej konieczne, im silniejsze jest uzależnienie. Wsparcie profesjonalistów oraz grupy pomaga w trudach walki z nałogiem, w utrzymaniu wierności dyscyplinie i przezwyciężeniu rutyny terapii.

Trzecim, niezwykle istotnym krokiem jest oczyszczenie swojego otoczenia z pornografii, a więc pozbycie się wszystkich materiałów pornograficznych oraz odcięcie się od ich źródeł. Przykładowo: przerwanie subskrypcji na kanałach pornograficznych, zmiana adresu mailowego, zastosowanie blokady na komputerze, korzystanie z sieci tylko wtedy, gdy ktoś jest obok i może patrzeć w ekran.

Niestety, mimo usunięcia pornografii ze swego otoczenia wciąż istnieje duże ryzyko kontaktu z nią. Niemożliwe jest bowiem całkowite usunięcie wszystkich rzeczy, które mogą pobudzić pragnienie sięgnięcia po pornografię. Dlatego ważna jest strategia natychmiastowego odwracania się od tego typu materiałów.

Następnie warto zapewnić sobie „zespół ratunkowy” osób, do których zawsze, niezależnie od pory dnia lub nocy, można się będzie zwrócić po pomoc w krytycznym momencie.

Kolejnym istotnym krokiem w terapii jest troska o zdrowie psychiczne i fizyczne. Codzienne ćwiczenia, przynajmniej siedem godzin snu, właściwe odżywianie się, wypracowanie technik panowania nad stresem – wszystko to pomaga w procesie uwalniania się od nałogu, a także w prowadzeniu w przyszłości zdrowego życia.

Ostatnim, ale równie ważnym wyzwaniem jest rozpoczęcie procesu uzdrawiania własnej seksualności. U osób niezwiązanych sakramentem małżeństwa konieczne jest podjęcie wstrzemięźliwości, a w przypadku małżonków – budowanie czystej relacji intymnej (por. Ucieczka z pułapki. 6 podstawowych kroków, Stowarzyszenie Twoja Sprawa).

Warto walczyć o miłość

Świat, który nas otacza, pełen jest haseł „wolnej miłości”, zachęcających do dowolnego eksperymentowania z własną seksualnością. Chcąc jednak osiągnąć to, na co człowiek naprawdę zasługuje – piękną miłość i życie wieczne w niebie – warto podjąć trud zdobywania czystego serca, życia w zgodzie z sumieniem, w łasce uświęcającej.

Święty Jan Paweł II, który w sposób szczególny troszczył się o młodzież, skierował do niej taki apel: „Nie lękajcie się żyć wbrew obiegowym opiniom i sprzecznym z Bożym prawem propozycjom. Odwaga wiary wiele kosztuje, ale wy nie możecie przegrać miłości! Nie dajcie się zniewolić! Nie dajcie się uwieść ułudom szczęścia, za które musielibyście zapłacić zbyt wielką cenę, cenę nieuleczalnych często zranień lub nawet złamanego życia!

Pragnę wam powtórzyć to, co kiedyś już powiedziałem do młodzieży: »Tylko czyste serce może w pełni kochać Boga! Tylko czyste serce może w pełni dokonać wielkiego dzieła miłości, jakim jest małżeństwo! Tylko czyste serce może w pełni służyć drugiemu. Nie pozwólcie, aby zniszczono waszą przyszłość. Nie pozwólcie odebrać sobie bogactwa miłości. Brońcie waszą wierność; wierność waszych przyszłych rodzin, które założycie w miłości Chrystusa«” (homilia Mszy św. w Sandomierzu, 1999 r.).

O wiele więcej znajdziesz w naszym sklepie!