Młodzież Zobacz

„Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” (Flp 4, 13)

Jezus Chrystus pragnie każdego człowieka uwolnić z niewoli grzechu i nauczyć go kochać tak, jak On nas kocha. Powołanie do miłości jest więc najważniejszym zadaniem każdego człowieka.

Główne narzędzie walki

Główną cechą lewicowych liberałów, masonów oraz wyznawców ideologii gender jest nienawiść do Chrystusa i Kościoła katolickiego. Wszędzie, gdzie ci walczący z Bogiem ateiści sprawowali władzę, dochodziło do krwawych prześladowań, ludobójstwa, do makabrycznych morderstw duchowieństwa i ludzi wierzących.

Tak było podczas rewolucji francuskiej (1789-1794), za rządów masonerii w Meksyku w latach 20. XX w., w czasie wojny domowej w Hiszpanii (1931-1936), w ZSRR, w Chinach oraz we wszystkich krajach bloku komunistycznego, a także w Niemczech za Hitlera i narodowych socjalistów. Również lewicowo-liberalne neomarksistowskie elity władzy Unii Europejskiej od wielu dekad prowadzą podstępną, ideologiczną wojnę z cywilizacją chrześcijańską.

Strategią ich działania jest dezinformacja i kłamstwo o Kościele katolickim i chrześcijańskiej moralności. Odrzucają one Dekalog, a zło nazywają dobrem. Demoralizacja jest ich głównym narzędziem walki z Bogiem. Chodzi im o zniewolenie ludzkich serc przez totalną rozwiązłość seksualną, ideologię gender, przez pornografię, homoseksualizm oraz wszelkie dewiacje seksualne.

Nie dajmy się manipulować przez ateistyczną, lewicowo-liberalną ideologię brutalnego egoizmu – ideologię, której wyznawcy chcą zniszczyć chrześcijański system wartości. Tak pisał jeden z jej głównych ideologów:

„Należy przeprowadzić w imponującym stylu ofensywę przeciwko cywilizacji chrześcijańskiej, aby rozprawić się ostatecznie z takimi pojęciami jak grzech, pierwotny upadek czy odkupieńcza miłość i bezwzględnie zastąpić je boską zażyłością mężczyzny z kobietą.

Moralność oparta na prymacie przyjemności wnet pozbędzie się całej tej nikczemnej moralności cierpienia i uległości, będącej na rękę imperializmom i Kościołowi” (André Breton).

Według lewicowych liberałów najważniejsza dla człowieka jest przyjemność seksualna, a każde jej ograniczenie jest zamachem na wolność. Dlatego poprzez ideologię gender niszczą oni chrześcijańską moralność, propagując rozwiązłość seksualną także wśród dzieci. Chcą ze świadomości ludzi usunąć przekonanie, że istnieje Bóg, a człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Wilhelm Reich pisał:

„Wraz z uwolnieniem ze skurczu mięśni genitalnych powinna zniknąć idea Boga” i zaproponował „religię orgazmu”.

Lewicowi liberałowie redukują więc człowieka do roli myślącego zwierzęcia, które nie ma nieśmiertelnej duszy, a jego najważniejszym celem życia jest zaspokajanie swoich popędów.

Aby przyspieszyć szatańskie dzieło zniszczenia chrześcijańskiej cywilizacji, elity lewicowo-liberalne Unii Europejskiej dążą do zlikwidowania państw narodowych i zmiany struktury narodowościowej Europy przez zaproszenie muzułmanów do osiedlania się na naszym kontynencie. Chcą one w ten sposób „ubogacić kulturowo” europejskie narody, z oczywistym zamiarem całkowitego zniszczenia chrześcijańskiej cywilizacji.

Holokaust dzieci zabijanych przez aborcję, uśmiercanie nieuleczalnie chorych przez eutanazję,  mentalność antykoncepcyjna, ujemny przyrost naturalny, częste ataki muzułmańskich terrorystów – wszystko to dopełnia smutny obraz sytuacji w zachodniej Europie.

Jeżeli Europa nie wróci do swoich chrześcijańskich korzeni, jeżeli nie będzie nawrócenia, jak nas o to prosi Matka Boża w Fatimie i Medjugorju, to przyszłość zachodniej Europy rysuje się w bardzo czarnych kolorach.

Miłosny akt

Największym skarbem dla ludzkości i każdego człowieka jest Jezus Chrystus, który żyje, naucza i zbawia w Kościele katolickim. To sam Zbawiciel objawił nam niezwykle radosną prawdę, że każdy człowiek jest stworzony na Jego obraz i podobieństwo oraz, że

„jaśnieje w nim odblask rzeczywistości samego Boga” (św. Jan Paweł II, Evangelium vitae, 34).

Powołując człowieka do istnienia, Stwórca obdarowuje go rozumem, wolną wolą, zdolnością do miłości oraz do rozróżniania dobra i zła. Dzięki temu może on poznać prawdę, być wolnym i uczyć się kochać Boga i bliźniego. Każdy człowiek posiada ciało i nieśmiertelną duszę, a więc po śmierci ciała jego dusza żyje dalej:

„Bo dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka – uczynił go obrazem swej własnej wieczności” (Mdr 2,23).

Jezus Chrystus pragnie każdego człowieka uwolnić z niewoli grzechu i nauczyć go kochać tak, jak On nas kocha. Powołanie do miłości jest więc najważniejszym zadaniem każdego człowieka. Realizuje się ono zarówno w dziewictwie, jak i w sakramencie małżeństwa.

„Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem” (Rdz 2,24).

Pan Jezus pragnie, aby współżycie seksualne było miłosnym aktem zarezerwowanym tylko dla małżonków. Bo tylko Jezus obecny w sakramencie małżeństwa uzdalnia męża i żonę do tego, aby ich małżeński akt był czymś więcej niż tylko zjednoczeniem ciał – aby był on uczestniczeniem w życiu i miłości Trójcy Świętej. Małżeństwo w zamyśle Boga ma być wyjątkową przyjaźnią, która łączy w sobie to, co ludzkie, z tym, co Boskie.

„Przewyższa więc zdecydowanie czysto erotyczną skłonność, która nastawiona egoistycznie, szybko i żałośnie zanika” (Gaudium et spes, 49).

Małżonkowie, współżyjąc ze sobą, mają obdarowywać się wzajemnie miłością, którą kocha ich Chrystus obecny w sakramencie małżeństwa. Mają oni tę miłość tylko wtedy, gdy są w stanie łaski uświęcającej. Erotyczne doznania mają tylko towarzyszyć najważniejszemu duchowemu doświadczeniu małżonków, jakim jest ich jedność w miłości Trójcy Świętej.

Doznania zmysłowe nie są więc najważniejsze i nie powinny one nigdy stać się głównym celem seksualnego współżycia. Najważniejsza powinna być zawsze miłość – czyli całkowity i bezinteresowny dar z siebie dla osoby współmałżonka w Jezusie Chrystusie.

Trzeba zawsze pamiętać, że prawo do współżycia seksualnego daje tylko Chrystus w sakramencie małżeństwa. Dlatego współżycie przed- i pozamałżeńskie, akty homoseksualne oraz karmienie się pornografią należą do najcięższej kategorii grzechów.

Także wszystkie działania, które mają na celu osiągnięcie erotycznych doznań poza sakramentalnym aktem małżeńskim, takie jak petting, masturbacja i inne tego typu akty, są grzechami śmiertelnymi, gdyż zabijają one miłość, pogłębiają egoizm i oddają człowieka w niewolę szatana.

To sam szatan przez ideologię gender proponuje „religię orgazmu” oraz „mistykę seksualną”, aby doprowadzić człowieka do całkowitego zezwierzęcenia i zguby wiecznej.

Ruch Czystych Serc

W obliczu zmasowanego ataku sił zła coraz więcej młodych ludzi mówi zdecydowane „nie” presji natrętnej lewicowej propagandy, która pragnie uczynić ludzi niewolnikami zepsucia.

Dlatego wielu garnie się do Jezusa, który we wspólnocie Ruchu Czystych Serc leczy wszystkie rany serca, przywraca wolność, uczy kochać czystą miłością i kształtować silną wolę.

Nie ma prawdziwej miłości bez zjednoczenia z Chrystusem, bez czystego serca, bez trwania w stanie łaski uświęcającej. Pan Jezus zaprasza wszystkich, aby oddali Mu swoje serca do leczenia i przemiany.

Kto może przystąpić do Ruchu Czystych Serc?

Każdy, kto pragnie ofiarować Jezusowi swoje serce na leczenie i uczyć się od Niego kochać czystą miłością.

Jakie są wymagania?

Szczera gotowość wypełnienia wszystkich zobowiązań zawartych w Modlitwie zawierzenia RCS, a szczególnie zobowiązanie do codziennej modlitwy, Eucharystii, lektury Pisma Świętego, do natychmiastowego powstawania z każdego ciężkiego grzechu w sakramencie pokuty oraz do systematycznej pracy nad sobą przez ułożenie i konsekwentne realizowanie takiego planu dnia, w którym będzie stały czas przeznaczony na modlitwę, pracę i odpoczynek.

Kiedy i jak można przystąpić do Ruchu Czystych Serc?

W każdej chwili! Najpierw pójdź do spowiedzi św., a kiedy przyjmiesz Jezusa w Komunii św., oddaj Mu siebie, odmawiając Modlitwę zawierzenia RCS.

Powiadom naszą redakcję o przystąpieniu do RCS, abyśmy mogli Cię wpisać do Księgi czystych serc i przesłać Ci specjalne błogosławieństwo. Pamiętaj o codziennym odmawianiu Modlitwy zawierzenia RCS oraz o regularnej lekturze „Miłujcie się!”, które jest pismem formacyjnym naszego ruchu.

Pamiętaj, że siły zła nie ustaną i będą robiły wszystko, aby Cię zniechęcić, zniewolić i zabrać Ci wszelką nadzieję. Nie lękaj się, bo w walce o wolność i czystość serca jest z Tobą Jezus ze swoją wszechmocną miłością.

Przystępując do RCS, pozwalasz Jezusowi, aby On Cię prowadził przez życie, podnosił Cię z każdego upadku w sakramencie pokuty, leczył wszystkie rany Twego serca na modlitwie i w Eucharystii. Masz tylko Jezusowi zawsze i do końca ufać, pamiętając, że

„wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” (Flp 4,13).

Dlatego musisz się zdyscyplinować, nie ulegać zniechęceniu i lenistwu. Nasze dojrzewanie do miłości i kształtowanie silnej woli urzeczywistnia się tylko wtedy, gdy się poddamy uzdrawiającemu działaniu miłości Chrystusa.

A to się dokonuje przez rzeczywistą całodobową samodyscyplinę w pracy, nauce, odpoczynku, w znalezieniu czasu na codzienną Mszę św., adorację Najświętszego Sakramentu, na modlitwę różańcową, Koronkę do miłosierdzia Bożego oraz na regularną spowiedź.

Bądźcie współodpowiedzialni za ewangelizację swojego środowiska, naszej Ojczyzny i świata poprzez „Miłujcie się!”. Przesyłajcie do redakcji swoje świadectwa. Dzielcie się z innymi skarbem wiary oraz doświadczeniem Bożego działania w Waszym życiu.

Niech Jezus Chrystus napełni Was miłością i pokojem. Z całego serca Wam błogosławię, zapewniając o codziennej modlitwie w Waszych intencjach.

ks. M. Piotrowski TChr
z zespołem redakcyjnym


Modlitwa zawierzenia Ruchu Czystych Serc

Panie Jezu, dziękuję Ci, że ukochałeś mnie miłością bez granic, która chroni od zła, podnosi z największych upadków i leczy najboleśniejsze rany. Oddaję Ci swoją pamięć, rozum, wolę, duszę i ciało wraz ze swoją płciowością. Przyrzekam nie podejmować współżycia seksualnego do czasu zawarcia sakramentu małżeństwa. Postanawiam nie kupować, nie czytać i nie oglądać czasopism, programów ani filmów o treściach pornograficznych.

(Dziewczęta dodają: „Postanawiam ubierać się skromnie i w żaden sposób nie prowokować u innych pożądliwych myśli czy pragnień”). Przyrzekam codziennie spotykać się z Tobą na modlitwie i w lekturze Pisma św., w częstym przyjmowaniu Komunii św. i w adoracji Najświętszego Sakramentu. Postanawiam regularnie przystępować do sakramentu pojednania, nie ulegać zniechęceniu i natychmiast podnosić się z każdego grzechu.

Panie Jezu, ucz mnie systematycznej pracy nad sobą, a zwłaszcza umiejętności kontrolowania moich pobudzeń seksualnych i emocji. Proszę Cię o odwagę w codziennej walce ze złem, abym nigdy nie brał(a) narkotyków i unikał(a) wszystkiego, co uzależnia, a w szczególności alkoholu i nikotyny. Ucz mnie tak postępować, aby w moim życiu najważniejsza była miłość.

Maryjo, Matko moja, prowadź mnie drogami wiary do samego źródła miłości – do Jezusa. Za św. Janem Pawłem II pragnę całkowicie zawierzyć się Tobie: „Totus Tuus, Maryjo!”. W Twoim Niepokalanym Sercu składam całego (całą) siebie, wszystko, czym jestem, każdy swój krok, każdą chwilę swojego życia. Błogosławiona Karolino, wypraszaj mi dar czystego serca. Amen!

Podobne treści znajdziesz w naszym sklepie:

Twoje życie. Nowe rozmowy z dziewczyną o życiu, rodzinie, małżeństwie, płciowości, miłościPsychologia płciowości - o. Karol Meissner OSB