Wiara Zobacz

Zdaj się całkowicie na Mój wybór

Poniżej przedstawiamy fragmenty pism Alicji Lenczewskiej – szczecińskiej mistyczki obdarzonej darem rozmów z Panem Jezusem. Bóg za pośrednictwem Alicji zachęca każdego z nas, by z pełną ufnością poddać się Jego prowadzeniu.

† Dzieci Moje, nie bójcie się być małymi wobec świata – słabymi i nieporadnymi. Ja tak bardzo pragnę kierować wami, prowadzić was krok po kroku. Pragnę stale mieć was w Moich ramionach.

Nie wyrywajcie się i nie biegnijcie ze swoimi planami, pragnieniami. Pragnijcie, abym Ja za was decydował, planował, działał. Ja to zrobię lepiej. Wy macie być tylko oddane i ufne. Ja jestem – pragnę was mieć złączone z Moim sercem.

Od każdego dziecka Mojego oczekuję miłości, ale od każdego oczekuję innego sposobu wyrażania miłości, bo każdemu dałem inne serce, inny umysł, inne warunki wzrostu i rozwoju. I w inny sposób przychodzę do każdego.

Co jest najważniejsze w drodze dziecięctwa Bożego?

† Absolutne dochowanie wierności, ufność, miłość i ofiara z siebie. […] Chodzi o to, by wyjść poza ciasnotę rozumu. Wtedy Ja będę mówił poprzez serce. Czy sądzisz, że przypadkiem było to, że budując Kościół na ziemi, oparłem się na sercu Piotra, a nie na jego rozumie? Nie pytałem, czy Mnie rozumie, ale czy Mnie miłuje. I to aż trzykrotnie pytałem. Wielu trudzi się, by Mnie dosięgnąć rozumem, a przecież sercem byłoby prościej. Nie przypadkiem ludzie prości i dzieci są Mi bliżsi.

Jakie znaczenie ma postawa zawierzenia Bogu?

† Najbezpieczniejszą drogą jest droga dziecięctwa Bożego, bo chroni cię od złudzenia, że cokolwiek osiągniesz własnym wysiłkiem, że cokolwiek posiadasz. Egocentryzm religijny prowadzący do egoistycznie pojmowanej świętości jest zakłamaniem duszy i zgorszeniem dla świata. Strzeż się tego.

Unikaj wszelkiego porównywania siebie z innymi, oceniania ich i zadowolenia z „własnych” osiągnięć duchowych. Jeśli przyjdzie do ciebie taka myśl, wiedz, że jest to myśl szatańska. Strzeż się pychy i próżności, które jak rak toczą duszę Moich wybranych, jeśli nie potrafią w porę uciec przed tą myślą i ukryć się w Moich ramionach, jak bezradne dziecko.

Jak żyć zgodnie z Bożym zamysłem?

Osiem błogosławieństw i Hymn o miłości to cała nauka Moja. Dałem wam przykład życia według tych wartości i zasad. Proś i pragnij, abym dał ci poznać i ukochać te najpiękniejsze wartości życia człowieczego w świecie. I żebym Ja prowadził cię w życiu poprzez to, co cię najbardziej ubogaci.

Nie szukaj sama dla siebie niczego: ani ubóstwa, ani bogactwa, ani poniżeń, ani wywyższenia, ani komfortu życia, ani bólu. Pozwól, że Ja w każdej chwili będę wybierał to, co dla ciebie najlepsze. Zdaj się całkowicie na Mój wybór, jak bezradne i całkowicie od matki uzależnione niemowlę.

Dlaczego należy zdać się na Boży wybór, a nie na bycie samodzielnym?

† Samodzielność jest odrzuceniem Mnie. I jest złudzeniem, bo człowiek nigdy nie jest samodzielny. Samodzielny – to znaczy: działający beze Mnie. A skoro beze Mnie, to z inspiracji szatana. Żaden człowiek nigdy niczego nie uczynił sam. Cokolwiek uczynił, uczynił to z Mojej inspiracji albo z inspiracji szatana.

Najbardziej bolesne pomyłki są wtedy, gdy ktoś pragnie działać dla Mnie, ale nie liczy się z Moją wolą, bo wydaje mu się, że wie i że potrafi sam ustalić, co jest dobre – co jest zgodne z Moją wolą. To częsty błąd Moich sług. To błąd pychy polegający na przypisywaniu sobie umiejętności rozeznania. O rozeznanie trzeba ciągle prosić, i to prosić z pozycji, że się nic nie wie. Bo rzeczywiście tak jest.

Jak konkretnie mamy prosić?

† Nie proś Mnie o to, co mam zrobić. Przedstaw Mi sprawę i oddaj Mojej decyzji. Tak jest o wiele lepiej, bo okazujesz Mi w ten sposób pełne zaufanie. I przecież Ja lepiej wiem, co jest ci najbardziej potrzebne i co jest dla ciebie najlepsze. Gdy dziecko stanie przed Ojcem w swej bezradności i całkowitej wierze w Jego pomoc – On nie może mu odmówić i nie odmówi.

Najdoskonalsze ogołocenie się, o którym mówię w Ewangelii, polega na wyzbyciu się ambicji bycia kimś i decydowania o czymś. Musisz stać się niczym, aby być wszystkim we Mnie i przeze Mnie. I musisz nie podejmować samodzielnie niczego, abym Ja w tobie i przez ciebie mógł czynić wszystko.

Czy droga dziecięctwa oznacza zrezygnowanie z jakiegokolwiek wysiłku i złożenie wszystkiego na Boga?

† Wprost przeciwnie! Wymaga wielkiego wysiłku oddawania Mi wszystkiego. Ciągłego czuwania w miłości i pragnieniu. A przede wszystkim w przyjmowaniu Mojej woli i wypełnianiu jej. Nie jest to droga drzemki i wygodnictwa, ale heroicznego zawierzenia i posłuszeństwa. Jeśli ktoś jest głuchy na Moje pouczenia i leniwy, to karmi innych swoją ludzką niedoskonałością. […]

Im bardziej pragniesz przylgnąć do Mnie i dochować wierności, tym bardziej Moje łaski cię napełniają. I jeśli wkładasz w to swój wysiłek – taki, na jaki cię stać – Ja mnożę twoje siły i Moja moc cię wspiera. Ja zawsze cię kocham taką samą miłością: ogromną, płomienną, delikatną, czułą, współczującą. I zawsze chcę napełniać cię Moimi łaskami.

Dlaczego droga dziecięctwa ma tak dużą wartość?

† Obecnie tylko droga dziecięcego oddania uchronić może wiele ludzi od agresji szatana, który rozszerza swe panowanie nad światem. Dlatego teraz tę drogę ukazałem ludziom. Dawniej bardziej potrzebne były długotrwałe ćwiczenia ascetyczne. Teraz nie ma na to ani czasu, ani warunków ze strony świata. Trzeba rzucić się w Moje ramiona – a Ja powoli będę przemieniał, chronił i prowadził. Nie ma czasu na własne o wiele wolniejsze wysiłki i ćwiczenia. […]

Stworzyłem cię po to, aby cię kochać, aby dać ci szczęście, jakie tylko Bóg może dać.

Jak ja mam się zachowywać, gdy obdarzasz mnie tak bardzo i tak niezasłużenie?

† Zwyczajnie. Radować się jak dziecko i przyjmować wszystko z wdzięcznością. Pielęgnować to, czym cię obdarzam, i kochać Mnie całym sercem – ze wszystkich sił z prostotą dziecka.

Do kogo jest kierowana ta droga?

† Duch dziecięctwa powinien przeniknąć wszystkich. W każdym zgromadzeniu i w życiu świeckim trzeba słuchać bardziej Mojej woli niż ludzi. Jeśli są problemy z posłuszeństwem, trzeba oddawać Mi swych przełożonych i sprawy, o których decydują, abym Ja nimi pokierował. Oddawać trzeba z miłością i ufnością i być cierpliwym, łagodnym. Kocham wszystkie Moje dzieci i będę prostował ich drogi do Mnie.

Podobne treści znajdziesz w naszym sklepie:

Alicja Lenczewska. Biografia