Zespół Lumen – wydarzenia

Zapraszamy na wydarzenia zespołu Lumen!

Zespół Lumen od wielu lat zaprzyjaźniony jest z redakcją „Miłujcie się!” i Ruchem Czystych Serc. Muzyka skomponowana przez pana Zbigniewa Małkowicza, dyrektora zespołu, uświetnia wydarzenia organizowane przez redakcję, takie jak rekolekcje letnie czy czuwanie na Jasnej Górze.

Zespół Lumen w swojej bogatej działalności organizuje różne koncerty, warsztaty i oprawę muzyczną podczas liturgii. W maju i czerwcu będzie brał udział w wydarzeniach, o których informację znaleźć można na plakatach.

25 maja 2019 Pielgrzymka młodych z Radiem Maryja – Jasna Góra.

16 czerwca 2019 uwielbienie w amfiteatrze w Porcie Drzewnym – Toruń.