Info Zobacz

Zmarł dr inż. Antoni Zięba

3 maja 2018 r. w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski zmarł dr inż. Antoni Zięba, założyciel i wieloletni prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia. Pan Bóg powołał do siebie w tym szczególnym dniu jednego z najbardziej zasłużonych i oddanych obrońców ludzkiego życia w Polsce.

Dr inż. Antoni Zięba był wykładowcą akademickim, publicystą, ale największą jego pasją była obrona ludzkiego życia od momentu poczęcia, aż do naturalnej śmierci. Był współzałożycielem Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci oraz Światowej Krucjaty Modlitwy w intencji obrony życia człowieka (World Prayer for Life).

Każdego roku w miesiącach wakacyjnych przyjeżdżał na rekolekcje Ruchu Czystych Serc organizowanych przez redakcję czasopisma „Miłujcie się”, aby zapalać serca młodzieży do modlitwy i aktywnego włączania się w dzieło ratowania dzieci nienarodzonych.

Dr inż. Antoni Zięba był założycielem i redaktorem pism „Źródło”, „Droga” i „Wychowawca”. Za swoją działalność otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal Senatu Rzeczpospolitej Polskiej oraz nagrodę Fundacji Jana Pawła II.

19 marca tego roku w krakowskiej bazylice Mariackiej dr inż. Antoni Zięba został odznaczony medalem Stolicy Apostolskiej „Pro Ecclesia et Pontifice”.

Dziękując za to wyróżnienie, dr inż. Antoni Zięba mówił: „Pan Bóg powołał inżyniera do wspaniałego dzieła obrony życia każdego człowieka od poczęcia po naturalny kres. Za to pragnę z całego serca podziękować Panu Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu i Najświętszej Maryi Pannie”.

Dr inż. Antoni Zięba w niedzielę 8.10 2017 r. po marszu w obronie życia w Krakowie kiedy już zmagał się z chorobą nowotworową mówił z uśmiechem na twarzy przedstawicielom redakcji „Miłujcie się!”, że jeżeli Pan Bóg będzie chciał go już teraz zabrać z tego świata to jest gotowy i nie boi się śmierci. Gdyż dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa śmierć jest tylko przejściem do pełni życia w Bogu.

Msza św. pogrzebowa odbędzie się 8 maja we wtorek o godz. 16 w kościele Matki Bożej Zwycięskiej w Borku Fałęckim w Krakowie. Liturgii przewodniczyć będzie i homilię wygłosi metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski.

Wszystkich członków RCS i RCSM, oraz czytelników „Miłujcie się!” proszę o modlitwę w intencji dr inż. Antoniego Zięby.

ks. Mieczysław Piotrowski TChr.