Życzenia na Boże Narodzenie 2020

Drodzy Przyjaciele „Miłujcie się!”

Zbliżamy się do końca roku, który w wymiarze światowym zdominowany został przez pandemię koronawirusa. Także nasilające się ataki na Kościół nie napawają nas nadzieją. Jeżeli Bóg je dopuścił w swojej mądrości, to w tym celu, by zwrócić naszą uwagę na jedyny znak prawdziwej nadziei – na swojego Syna Jednorodzonego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów.

Właśnie wspominamy i czcimy Jego przyjście na świat. To małe, bezbronne Dziecko to „Bóg mocny, Książę Pokoju, na Jego barkach spoczęła władza” (por. Iz 9,5) nad wszystkim, co zostało stworzone. Więc na Niego skierujmy oczy, w Nim szukajmy uspokojenia i siły, aby ufnie wejść w kolejny rok XXI stulecia.

Niech naszym wspólnym zadaniem będzie podtrzymywanie ufności w Boże miłosierdzie nad nami, nad Ojczyzną i całym światem. Dzielmy się chrześcijańską radością z wszystkimi wątpiącymi i zatrwożonymi. „Oddajmy się wszyscy w tę Noc Narodzenia Bezbronnemu Dziecku, bo w Jego słabości jest nasze zbawienie, w Jego nagości królewskie odzienie, a w chłodzie stajni naszych serc ogrzanie, w łzach Dzieciątka święte radowanie” (R. Brandstaetter).

Dziękujemy Bogu za Was i za Wasz trud, ofiarność, hojność, modlitwę i pomoc. Dzięki Wam słowa o miłości i ufności mogą dotrzeć do wielu osób, aż na krańce świata.

Te rosnące potrzeby, ale przede wszystkim wdzięczność Bogu za to, co już się dokonało dzięki Waszej ofiarności i zaangażowaniu, składamy w darze Dzieciątku Jezus. Niech przez szczerą spowiedź i przyjęcie Komunii św. w dzień Bożego Narodzenia w każdym z nas spełni się cud Słowa Bożego, które staje się Ciałem.

Z darem modlitwy i kapłańskim błogosławieństwem
ks. Mieczysław Piotrowski TChr,
ks. Jerzy Molewski TChr
z zespołem redakcyjnym