Życzenia na Boże Narodzenie 2021

Drodzy Czytelnicy!

Wraz z okresem Adwentu przyszedł czas na refleksję nad tajemnicą wcielenia i cudem Bożego Narodzenia. Wszechmogący Bóg stał się człowiekiem i przyszedł na świat jako bezbronne niemowlę w ubogiej stajence, aby zagubionemu człowiekowi przynieść zbawienie, prawdziwy pokój, radość i miłość.

Warto o tym pamiętać zwłaszcza teraz, gdy światem targają różne niepokoje, wojny, choroby i kataklizmy. Tylko Jezus Chrystus jest „drogą, prawdą i życiem” (J 14,6). On jest jedynym źródłem nadziei i pokoju, „w Nim jest nasze zbawienie” (por. Ga 6,14).

Życzymy więc, by Boża Dziecina obdarzyła Was bogactwem łask, a Boże Narodzenie stało się czasem błogosławionego pokoju i radości. Niech Matka Boża ma Was i całą naszą Ojczyznę w opiece i czuwa nad Wami przez cały nadchodzący 2022 rok!

Z całego serca dziękujemy za duchowe i materialne wspieranie dzieła ewangelizacji Polski i krajów misyjnych, które dokonuje się poprzez czasopismo „Miłujcie się!”. Bardzo dziękujemy za Waszą ofiarność.

Z darem modlitwy i kapłańskim błogosławieństwem

ks. Mieczysław Piotrowski TChr
ks. Jerzy Molewski TChr
z zespołem redakcyjnym „Miłujcie się!”