Życzenia Wielkanocne 2017

Chrystus zmartwychwstał Alleluja!

Drodzy Czytelnicy!

Niech radosna prawda o zmartwychwstaniu Pana Jezusa przepełnia Wasze serca, przemienia życie i wszystkie relacje międzyludzkie! To dziejowe wydarzenie ukazuje w perspektywie nadziei wszelkie cierpienia, wysiłek i trud pracy. Wskazuje także na ostateczne źródło szczęścia – Boga, od którego otrzymujemy wszystko to, co dobre, i co przepełnia nas szczęściem. Niech nowy entuzjazm prowadzi Was drogami wiary i miłości!

„Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach. Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli na zatracenie. Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania.
Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka [przyszła] śmierć, przez człowieka też [dokona się] zmartwychwstanie. […] Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć. Wszystko bowiem rzucił pod stopy Jego. Kiedy się mówi, że wszystko jest poddane, znaczy to, że z wyjątkiem Tego, który mu wszystko poddał. A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich” (1 Kor 15,17-21.24-28).

Z darem modlitwy,

ks. Mieczysław Piotrowski TChr

wraz z zespołem redakcyjnym