Info Zobacz

Życzenia Wielkanocne 2018

„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem.
Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.
Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki.
Wierzysz w to?” (J 11,25-26).

Drodzy Czytelnicy!

Chrystus prawdziwie zmartwychwstał! Niech ta wspaniała prawda będzie dla Was źródłem niegasnącej radości i entuzjazmu przynaglającego do dzielenia się skarbem wiary! Kontemplując tajemnicę zmartwychwstania powtórzmy więc za św. Pawłem słowa przepięknego hymnu:

 „On, istniejąc w postaci Bożej,
nie skorzystał ze sposobności,
aby na równi być z Bogiem,
lecz ogołocił samego siebie,
przyjąwszy postać sługi,
stawszy się podobnym do ludzi.
A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka,
uniżył samego siebie,
stawszy się posłusznym aż do śmierci –
i to śmierci krzyżowej.
Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył
i darował Mu imię
ponad wszelkie imię,
aby na imię Jezusa
zgięło się każde kolano
istot niebieskich i ziemskich i podziemnych.
I aby wszelki język wyznał,
że Jezus Chrystus jest PANEM –
ku chwale Boga Ojca”
(Flp 2,6-11).

Z darem modlitwy,
ks. Mieczysław Piotrowski TChr
z zespołem redakcyjnym „Miłujcie się!”