Życzenia wielkanocne 2020

„Wesoły nam dziś dzień nastał!”

„Oto dzień, który Pan uczynił:
radujmy się zeń i weselmy!”
(Ps 118,24)

Umiłowani w Chrystusie!

„Chrystus Pan przez swoje zmartwychwstanie obudził we wszystkich wielką, szczęśliwą radość. […] Jego dzieło było tak wielkie, potężne, wspaniałe i radosne, że wszystko inne, nawet wspomnienie straszliwej męki, jakby nie istniało!”

– pisał Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński, który w tym roku zostanie wyniesiony na ołtarze.

Zmartwychwstały Jezus jest żywy, towarzyszy każdemu z nas i jest realnie obecny w sakramencie Eucharystii. Tę prawdę należy stale przypominać, zwłaszcza teraz, gdy świat nawiedzają różne klęski, a człowiek pochyla się nad tajemnicą śmierci.

„Królestwo moje nie jest z tego świata”

– mówi do nas Chrystus (J 18,36). Nasze ziemskie życie nie może nigdy stanowić celu samego w sobie. Jest ono czasem pielgrzymowania do prawdziwej ojczyzny – nieba.

„Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują” (1 Kor 2,9).

Należy więc stale pamiętać, iż największą tragedią człowieka, niosącą prawdziwą śmierć, jest grzech. Radość zmartwychwstania staje się udziałem każdego z nas tylko wtedy, gdy mamy osobisty kontakt z Jezusem Chrystusem w codziennej modlitwie oraz w sakramentach pokuty i Eucharystii.

Pozwalajmy Chrystusowi, aby Jego miłosierdzie docierało przez nas do innych ludzi przez przezwyciężanie zła dobrem, kłamstwa prawdą, przebaczenie wszystkiego wszystkim oraz pomoc potrzebującym.

Z całego serca dziękujemy za duchowe i materialne wspieranie dzieła ewangelizacji Polski i krajów misyjnych, które dokonuje się poprzez czasopismo „Miłujcie się!”.

Zadania, jakie stawia przed nami Matka Boża – Redaktorka naczelna „Miłujcie się!”, po ludzku przerastają nasze siły. Jednakże dzięki Bożej mocy, która wyraża się także w Waszej modlitwie i ofiarności, będziemy mogli kontynuować ewangelizacyjną misję.

Niech radość tajemnicy zmartwychwstania Chrystusa rozpali Wasze serca miłością i odwagą w świadczeniu całym życiem o tym, iż Jezus prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!

Z darem modlitwy
i kapłańskim błogosławieństwem
ks.
Mieczysław Piotrowski Tchr,
ks. Jerzy Molewski Tchr
z zespołem redakcyjnym